Over ons

Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit:

  •  de heer A.M. Willemsen, past. , voorzitter
  • mevr. M.A.M. van Broekhoven-Joosen, secretaris
  • mevr. S.G. Henst-Houtman, penningmeester
  • mevr. J.E. Buuron-Henze, lid pr

Alle activiteiten van en voor onze Filippijnen-Stichting zijn vrijwilligerswerk! Dus geen vergoedingen. De in- en uitgaven zijn duidelijk geregistreerd. En dat we geen oppotters zijn moge blijken uit de financiële overzichten.