Beleidsplan

Missie:

In de akte van oprichting is als doel van de Stichting opgenomen;

• ondersteuning van kleinschalige projecten ter bevordering van onderwijs op verschillende niveaus op de Filippijnen, dit o.a. door individuele financiële adoptie van studenten door adoptie-ouders. Dit alles onder leiding van landeigen mensen.
• ondersteuning van initiatieven voor fondswerving voor de vorming van jongeren, het ontwikkelen van leerwerkprojecten om de jeugdwerkgelegenheid op de Filippijnen te bevorderen

Klik hier voor ons beleidsplan (PDF)