Financieel

Inkomstenwerving:

De grootste bron van inkomsten komt door vrijwillige bijdragen, collectes, eenmalige sponsoractiviteiten en het afstaan van inkomsten van past. Willemsen. Daarnaast is er een stabiele bron van inkomsten door de deelnemers aan het studieadoptieproject.

Ook is er 2 maandelijks de mogelijkheid om kleding af te geven. En rond de kerstdagen wordt er altijd een oproep gedaan voor het doneren van voeding in blik en repen chocolade.
Dit wordt een aantal maal per jaar in grote pakketten verzonden.

Financieel overzicht:

Financieel jaarverslag 2018 PDF
Financieel jaarverslag 2017 PDF
Financieel jaarverslag 2016 PDF
Financieel jaarverslag 2015 PDF